Μάθετε πως χρησιμοποιείται ο αέρας στα εργαλεία του επαγγελματία και ερασιτέχνη.

Τα εργαλεία αέρος λειτουργούν με έναν αεροσυμπιεστή, δηλαδή με το κοινώς λεγόμενο κομπρεσέρ. Υπάρχουν διαφόρων ειδών εργαλεία αέρος για πολλές εργασίες, τόσο για επαγγελματική όσο και για εραστιχενική χρήση, όπως για παράδειγμα τα δραπανοκατσάβιδα, τα έκκεντρα και παλμικά τριβεία, οι λειαντήρες, οι πριτσιναδόροι, τα ερόκελια, τα καρφωτικά και οι γρασσαδόροι. Ο αεροσυμπιεστής τροφοδοτεί αέρα υπό πίεση σε αυτά τα εργαλεία, ώστε να έχουν ενέργεια να δουλέψουν.

Σκοτινός χώρος με εργαλεία
Σκοτινός χώρος με εργαλεία

Η λειτουργία του αεροσυμπιεστή έχει ως στόχο την παραγαωγή πεπιεσμένου αέρα. Συγκεκριμένα, ο αεροσυμπιεστής παραλαμβάνει αέρα από το περιβάλλον και τον συμπιέζει, αυξάνοντας την πίεση και την πυκτόντητά του. Εφόσον αυξάνεται η πυκνότητα του…


Ωραίο το ΙΚΕΑ και οι άλλες αλυσίδες με οικονομικά και στιλάτα σκανδιναβικά έπιπλα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι γυρνάτε στο σπίτι με ξύλινες και μεταλλικές σανίδες και όχι με ένα ολοκληρωμένο έπιπλο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χρειάζεστε πολύ χρόνο, για να το συναρμολογήσετε και συχνά τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα. Όση υπομονή και αν έχετε, δεν αρκεί, για να κυλήσουν όλα ομαλά. Χρειάζεται επιπλέον αρκετή εμπειρία και κάτι ακόμα. Τα απαραίτητα εργαλεία.

Ευτυχώς, αν τα έχετε, η συναρμολόγηση επίπλων μπορεί να γίνει απείρως ευκολότερη, γρηγορότερη αλλά και ασφαλέστερη. …

EL Proteus

Tools for everyone and anything: mrtool.gr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store